Wróć do aktualności

Green Deal czyli Zielony Ład

Administrator Serwisu
25.05.2020r.
Komentarzy: 0

Europejski Zielony Ład to nowe prawo klimatyczne Unii Europejskiej. W efekcie wprowadzanych właśnie założeń, w 2050 roku nasz kontynent ma być dla klimatu neutralny, czyli po prostu nieszkodliwy. Dlaczego to konieczne? Dlatego, że znaleźliśmy się na krawędzi klimatycznego nieszczęścia. Jak wynika z raportu Międzynarodowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu jeśli temperatura na Ziemi wzrośnie do 2030 roku o 1,5 stopnia Celsjusza, czekają nas coraz bardziej ekstremalne susze, powodzie i pożary. Jeśli nie zaczniemy działać – ta temperatura może wzrosnąć nawet o 3 stopnie, a to już oznacza globalną katastrofę. Dlatego o klimat musi zadbać, według założeń Green Deal, każdy – od Unii Europejskiej i rządów poszczególnych krajów, przez wielkie korporacje, po wszystkich mieszkańców Ziemi.

 1. Czym grozi obojętność wobec zmian klimatycznych?

A dokładniej, jaką przyszłość zafundujemy nawet nie swoim wnukom, ale dzieciom, jeśli będziemy biernie przyglądać się zmianom, do których prowadzi obecny sposób eksploatacji planety? Z pewnością nie taką, jakiej chcielibyśmy im życzyć. Obojętność oznacza, tylko w skali roku:

 • 400 tys. przedwczesnych zgonów z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza;
 • Upały i susze, które zabijać będą około 90 tysięcy ludzi i niemal 1/5 gatunków roślin i zwierząt;
 • Powodzie, na które narażonych będzie około 2 milionów mieszkańców Unii Europejskiej. W skali globalnej, z powodu powodzi, swoje domy może stracić nawet 50 mln osób. Jednocześnie, na południu Starego Kontynentu, wody będzie brakować;
 • 190 mld euro strat gospodarczych, jeśli ocieplenie klimatu sprawi, że średnia temperatura podniesie się o 3 stopnie;
 • Wzrost cen żywności, przynajmniej o 20%, w 2050 roku.
 1. Unia Europejska zagra w zielone

Strategia Zielonego Ładu została ostatecznie sformułowana w grudniu 2019 roku i obejmuje plan na najbliższe 30 lat. Najkrócej tę ideę ujmuje wypowiedź Fransa Timmermans’a[1], wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej.

„Proponujemy przejście na ekologiczną i sprzyjającą włączeniu społecznemu gospodarkę, aby poprawić dobrostan ludzi i zapewnić zdrową planetę dla przyszłych pokoleń”.

Ważne jest to, że w Zielony Ład włączone zostaną wszystkie kraje UE. Nikt nie pozostanie w tyle. Poszczególne działania zostały już podzielone zarówno na obszary, jak i etapy.

Cztery podstawowe cele strategii Green Deal to:

 • osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku;
 • ochrona życia ludzkiego, zwierzęcego i roślinnego dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych substancji;
 • wspieranie przedsiębiorstw w działaniu na rzecz technologii i produktów, które nie generują zanieczyszczeń;
 • dbałość o to, żeby obywatele żadnego kraju, nie zostali pominięci.
 1. Jak posprzątamy i zazielenimy Europę

 „Europejski Zielony Ład to model gospodarki i jej ożywienia, który równocześnie odda naszej planecie więcej niż jej zabierze. Jego niezbędnym elementem będzie ochrona i odbudowa zdrowej przyrody dzięki europejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej”[2]twierdzi Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Trzeba bowiem pamiętać, że gospodarka korzysta z zasobów przyrody. Połowa światowego PKB, czyli 40 bln euro, zależy właśnie od niej[3]. Droga do celu, który ma być osiągnięty w 2050 roku, została więc precyzyjnie podzielona na obszary, gdzie konieczne jest ściśle określone działanie. Najważniejsze z nich to:

 • Różnorodność biologiczna – czyli ochrona ekosystemów

To właśnie one są źródłem żywności, leków, surowców, a także naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Utrzymują klimat w równowadze. Tymczasem w ciągu ostatnich 40 lat łączna ubyło 60 proc. populacji dzikich gatunków. Milion gatunków zagrożonych jest wyginięciem. Co roku z powierzchni Ziemi znika ponad 20 tysięcy gatunków zwierząt. Jeden gatunek – co 25 minut!

Działanie, które Unia Europejska chce podjąć, żeby ratować ekosystemy, to między innymi:

– inwestycja w ekologiczne rolnictwo, które nie narusza ekosystemów, a raczej staje się ich częścią,

– zdecydowane ograniczenie stosowania środków owadobójczych,

– przywrócenie naturalnego biegu rzekom (około 25 tys.km),

– zasadzenie do 2030 roku 3 mld drzew.

 • Czysta energia

Teraz około 75% emisji gazów cieplarnianych, które mają zgubny wpływ na klimat, jest efektem produkcji i wykorzystania energii elektrycznej, zarówno w przemyśle, czy rolnictwie, jak i gospodarstwach domowych. Chodzi więc o to, żeby jak najwięcej energii pochodziło z „czystych źródeł”.

Można to osiągnąć dzięki:

– rozwojowi sektora energetycznego opartego przede wszystkim na źródłach odnawialnych,

– w pełni zintegrowanemu, cyfrowemu unijnemu rynkowi energii.

Oznaczałoby to połączenie unijnych systemów energetycznych, opartych o sieci odnawialnych źródeł energii, promowanie innowacyjności technologicznej, czy wykorzystanie całego potencjału europejskiej morskiej energii wiatrowej.

Unia kładzie tu duży nacisk na wyrównanie szans, czyli wsparcie i włączenie do sieci państw uboższych energetycznie i słabszych technologicznie, tym samym zmuszonych do korzystania z „brudnych”, czyli głównie węglowych źródeł energii.

W 2050 roku, emisja gazów cieplarnianych, której nie uda się wyeliminować przy produkcji, będzie pochłaniana „naturalnie, na przykład dzięki lasom, albo też przy pomocy wypracowanej do tego czasu technologii.

 • Zrównoważony przemysł

Jak wynika z badań, ponad 90% deficytu wody oraz ilości zniszczeń to efekt wydobycia surowców i produkcji przemysłowej. Unijny przemysł odpowiada za 20% emisji gazów cieplarnianych. W marcu tego roku UE przewidziała dla przemysłu początek „zielonej transformacji”.

Według unijnych specjalistów, cztery gałęzie gospodarki są najbardziej nieprzyjazne zasobom środowiska naturalnego – przemysł odzieżowy, budownictwo, elektronika i produkcja tworzyw sztucznych. Do najważniejszych celów zaliczają:

– odejście od produktów jednorazowego lub ograniczonego użytku,

– energooszczędne budownictwo, nie tylko nowe, ale i to poddane renowacji,

– zapobieganie wprowadzaniu na rynek produktów przynoszących szkodę środowisku,

– stałe cyfrowe monitorowanie zanieczyszczeń środowiska,

– przekonanie konsumentów, że z korzyścią dla siebie mogą niepotrzebne przedmioty sprzedać, albo poddać recyklingowi

 • Zrównoważona mobilność

25% emisji gazów cieplarnianych to efekt transportu, z czego lwią część (ponad 70%) generuje transport drogowy. Do 2050 roku emisja ta ma być ograniczona różnymi sposobami o 90%. Przykładowo, będą to:

– wyższe opłaty drogowe na autostradach

– zniesienie dopłat do paliw kopalnych,

– cyfrowe (inteligentne) zarządzanie ruchem drogowym,

– ograniczenie transportu samochodowego i lotniczego na rzecz kolejowego lub wodnego,

– budowa infrastruktury, przede wszystkim stacji ładowania, dla samochodów elektrycznych,

– surowsze normy związane z zanieczyszczeniami emitowanymi przez silniki benzynowe i Diesla

4. Zielony Ład w naszym życiu

Nie jest tak, że te wszystkie ustalenia dotyczą tylko Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich UE, które będą finansować przez najbliższe 30 lat działania na rzecz klimatu.

„Wszyscy możemy wziąć udział w transformacji i wszyscy możemy na niej skorzystać. Pokazując reszcie świata, jak być zrównoważonym i konkurencyjnym, możemy przekonać inne kraje, by ruszyły razem z nami” – podkreśla Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej.

Trendów, które oddolnie realizują idee, propagowane przez Unię Europejską, jest całkiem sporo. Mamy więc mini-ekosystemy – choćby trawniki, przekształcane w kwietne łąki, akcję ratowania pszczół, zabijanych przez pestycydy, stosowane w rolnictwie, czy urban gardening, czyli owocowe, warzywne i kwietne ogrodnictwo na balkonach i dachach budynków.

Inny istotny kierunek to Zero Waste, czyli po prostu – jak najmniej śmieci. Nie chodzi tylko o oszczędzanie żywności, której produkcja pochłania ogromne zasoby wody, a często też ma zgubny wpływ na środowisko, jak choćby wielkie, przemysłowe farmy zwierząt. To także unikanie „jednorazówek”, czyli plastiku. Butelka PET rozkłada się od 100 do nawet 1000 lat, plastikowa torba – około 400 lat, papierek po cukierku – 450 lat.

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że im bardziej oszczędzamy energię elektryczną, tym mniej przyczyniamy się do produkcji gazów cieplarnianych. Kupujemy więc energooszczędny sprzęt, nie zostawiamy wychodząc włączonych na stand-by urządzeń elektrycznych, pamiętamy, żeby zgasić światło, kiedy nie jest nam potrzebne. Budując dom, jesteśmy skłonni wyposażyć go w panele słoneczne, czyli czyste źródło energii elektrycznej.

Zgodnie z Zero Waste wszystkim rzeczom można nadać drugie życie. Nie trzeba ich wyrzucać. Można naprawić, przerobić, podarować, albo i sprzedać. Dotyczy to nie tylko elektroniki, ale większości rzeczy, które nas otaczają – ubrań, mebli, naczyń i pamiątek, które już nie są potrzebne. Niech nic nie będzie jednorazowe.

Wreszcie, w kwestii transportu, czyste powietrze zawdzięczać możemy wszelkim formom popularyzacji roweru, jako najbardziej ekologicznego sposobu podróżowania. Korzyść dla rowerzysty – to siła, sprawność, dobrze ukształtowane mięśnie i wyższa odporność. Korzyść dla świata – to zerowy ślad węglowy roweru. Na przykład, badania przeprowadzone w Barcelonie wykazały, że promocja rowerów i spora grupa osób, które zdecydowały się na nie przesiąść, spowodowały ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 9 tysięcy ton[1].

Nie jest więc trudno wspólnie tworzyć Zielony Ład. Bez dodatkowych kosztów, a za to ze świadomością, że dzięki naszym staraniom przyroda zacznie się odradzać, a życie naszych dzieci, wnuków i prawnuków będzie znacznie lepsze.

 

[1]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21816732/

[1] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl#obszary-polityki

[2]https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl

[3]https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl

Zobacz również

Aktualności
Bilet za rower, autobus lub spacer w Wiedniu

 • 18.02.2020r.
 • Administrator Serwisu Administrator Serwisu
 • 0
Aktualności
Polski rower, o wdzięcznej nazwie „Metarialize”, podbił Las Vegas

 • 08.05.2019r.
 • Administrator Serwisu Administrator Serwisu
 • 0
Aktualności
Poznań ma pierwszy w mieście licznik rowerowy

 • 09.04.2018r.
 • Administrator Serwisu Administrator Serwisu
 • 0
Aktualności
Zimowa edycja Światowego Dnia Dojeżdżania Rowerem do Pracy

 • 07.02.2019r.
 • Administrator Serwisu Administrator Serwisu
 • 0
Aktualności
Jesień na rowerze

 • 17.10.2019r.
 • Administrator Serwisu Administrator Serwisu
 • 0
Aktualności
Kupuj mniej przetworzone produkty

 • 15.05.2019r.
 • Administrator Serwisu Administrator Serwisu
 • 0